Queda prohibido la reproducción de esta web en cualquier medio sin la autorización de su autor.
Clases de portugués
Política de privacidad.
Normas del sitio
 
Más comidas y zumos
Clase 2 Nivel 2 - Comidas y alimentos en general
Curso de portugués
Volveremos a estudiar más algunas comidas en portugués en esta nueva clase con audio.
Português Castellano
O arroz Arroz
A carne Carne
O macarão / massas Macarrón / pastas
O pão Pan
A maionese Mayonesa
A lasanha Lasaña
A pizza Pizza
A carne de porco Carne de cerdo
As batatas fritas Las patatas/ papas fritas
A salada Ensalada
A sopa Sopa
A costela Costilla
O macarrão Macarrón
O fígado Hígado
O hambúrguer Hamburguesa
O frango assado Pollo asado
O queijo Queso
A sobremesa Postre
O sanduíche Bocadillo
O peixe assado Pez asado
A torta Tarta
O bolo Pastel
O azeite / ólho de cozinha Aceite
A manteiga Mantequilla
O presunto Jámon
O sanduíche de presunto Emparedado
A salchicha Salchicha
O sal Sal
A linguiça Longaniza
O leite Leche
O refrescos / sucos Refrescos
O suco de Laranja Zumo de naranja
A cebola Cebolla
O alho Ajo
A pimenta Pimienta
O chocolate Chocolate
O açúcar Azúcar
O omelete Tortilla
O salame Salame
O doce Dulce
As bolachas Galletas
A pipoca Palomita
Indice de clases  de portugués
Clase siguiente
Tablet